Onze vereniging - Onze leden
Sim Terryn
Lid vanaf 01-09-93

Repertoire bij KAT:
- Dikke vrienden: Grime, Decoratie
- Het laatste glas: Grime, Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Olijfje en haar moordernaars: Grime, Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Stilte a.u.b.: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Tot nut van 't algemeen: Ontwerp publiciteit
- Verwarringen: Grime, Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Stoom: Ontwerp publiciteit
- Dwaasheid heeft haar eigen recht: Decoratie
- 't zijn touren: Grime, Decoratie
- Voetbal ... een feest!: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Dat is liefde: Ontwerp publiciteit
- De Pruimelaarstraat: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Shakers: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Hoe was't op school, Immihan: Decoratie
- Zwijg, kleine: Ontwerp publiciteit
- Met de zegen van de heer: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Van de brug af gezien: Ontwerp publiciteit
- Klaterwijk: Ontwerp publiciteit
- Om nooit te vergeten: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Polleke is geboren: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Geruchten: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Wij samen: Decoratie
- Martha's laatste wil: Ontwerp publiciteit
- Smullen met snullen: Decoratie
- Het evangelie volgens Marcus: Productieleiding, Decoratie
- De Ronde Van Vlaanderen: Ontwerp publiciteit
- Erop of eronder: Ontwerp publiciteit
- The rose garden: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Lysistrata: Ontwerp publiciteit
- Dennengroen: Ontwerp publiciteit
- Diefstal: Ontwerp publiciteit
- De genodigde: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Bonte avond: Ontwerp publiciteit
- Het feestcomite: Ontwerp publiciteit
- Bewijs: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- De ideale compagnon: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Bonte avond: Ontwerp publiciteit
- Dario Fo: Decoratie
- M.A.: Ontwerp publiciteit
- Theatercafé: Figurant, Productieleiding
- Jezus, Maria, Jozef: Ontwerp publiciteit
- Bonte avond: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Kantooruren: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- Houden van ...: Productieleiding
- Pekel & Haring: Productieleiding
- One flew over the cuckoo's nest: Productieleiding
- Studio KAT - Improvisatietheater: Productieleiding
- Hartelijk gecondoleerd: Productieassistentie
- Wie zonder zonden is: Productieleiding
- Wie zonder zonden is: Productieleiding

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier