Het feestcomite
Het eerbiedwaardige feestcomité van de gemeente Keerbergen komt op geregelde tijdstippen bij elkaar in een poging om in het dorp allerlei festiviteiten te organiseren. Zij overwegen deze keer een groots volks- feest te organiseren, dat zich zal toespitsen op het dorp zelf met haar ambachten, haar tradities en haar geschiedenis. Daarmee willen ze Keerbergen haar ware identiteit laten terugvinden, die onder invloed van het moderne leven snel aan het verdwijnen is. Een ideale aanleiding daarvoor is de herdenking van een stukje kleurrijke geschiedenis van de gemeente: “De slachting van de twaalf van Keerbergen”. Een historische evocatie zal daarrond worden opgezet! Iedereen ziet zoiets wel zitten, alleen hebben ze daar nogal erg uiteenlopende visies op, die steeds meer escaleren tot een onderlinge strijd binnen de leden van het feestcomité. Een strijd die zijn beslag zal krijgen tijdens de dag van de evocatie zelf. En in het heetst van de strijd zijn zowat alle wapens toegelaten!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier