Onze vereniging - Onze leden
Gaby Jansseune

Repertoire bij KAT:
- Het eeuwige Sanhedrin: Acteur
- Verlengd weekend: Productieleiding
- Maak plaats mevrouw: Productieleiding
- Vlinders zijn vrij: Productieleiding
- Kom doe eens wat: Productieleiding
- Onder ons: Productieleiding
- Valstrik voor een man alleen: Productieleiding
- Liefde half om half: Productieleiding
- Rita op school: Productieleiding
- Slapen gaan moet met eindeloos gezoen: Productieleiding
- Dikke vrienden: Productieleiding
- Het laatste glas: Productieleiding
- Olijfje en haar moordernaars: Productieleiding
- Stilte a.u.b.: Productieleiding
- Tot nut van 't algemeen: Productieassistentie
- Er valt een traan op de tompoes: Productieleiding
- Verwarringen: Geluidbediening
- De paartjesmolen: Productieleiding
- Stoom: Productieleiding
- Voetbal ... een feest!: Acteur
- Van de brug af gezien: Productieleiding
- Klaterwijk: Productieleiding
- Als ma van huis is: Productieleiding
- Polleke is geboren: Productieleiding
- De zeven hoofdzonden: Productieleiding
- Va: Productieleiding, Decorbouw
- The rose garden: Productieleiding
- Lysistrata: Productieleiding
- De stoel van Stanislavski: Productieleiding
- Bonte avond: Acteur
- Bonte avond: Acteur

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier