Maak plaats mevrouw

Wij nemen je mee naar Londen. Naar de flat van een uitgever van kinderboeken, Philip Markham. Hij heeft een compagnon, Henry Lodge. De beide heren zijn getrouwd. Philip met Joanna, Henry met Linda.
Het appartement wordt momenteel opgeknapt. Mevrouw nam daarvoor een gereputeerd binnenhuisarchitect aan. De man kan héél wat meer dan gordijnen naaien. Het au-pair meisje is Zwitsers en mooi. En of de Markham's uiteindelijk zullen uit dineren gaan? Onverwachte bezoekers zouden wel eens voor wat problemen kunnen zorgen......

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier