De zeven hoofdzonden

Iedereen heeft ermee te maken...
Als ze gebeuren, hoop je op vergeving want nadien komt spijt en berouw.
Dan komt de pastoor en zegent je met een kwispel vol wijwater, maar... in ons stuk is er geen pastoor, alleen giftige duivelinnetjes en natuurlijk de verduivelde Satan.
Elke zonde wordt ludiek en speels voor u getoond en misschien knik je wel eens stiekem van "Ja, dat ken ik..."
Zonden gebeuren immers meestal achterbaks en in 't donker.

Wij wilden in dit stuk vooral op eenvoudige en speelse manier de zonden voorstellen met anekdotes uit het alledaagse leven, maar met een duivels knipoogje.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier