Onze vereniging - Onze leden
Angèle Selschotter

Repertoire bij KAT:
- Ik ben het, liefje: Actrice
- Maak plaats mevrouw: Actrice
- Vlinders zijn vrij: Productieassistentie
- Kom doe eens wat: Regie
- Onder ons: Actrice
- Valstrik voor een man alleen: Productieassistentie
- Liefde half om half: Regie
- Rorate Caeli: Actrice
- Slapen gaan moet met eindeloos gezoen: Actrice
- Het laatste glas: Regie
- Olijfje en haar moordernaars: Actrice
- Een vrouw alleen: Regie
- Tot nut van 't algemeen: Actrice
- De paartjesmolen: Actrice
- Drinken de goden Duvel?: Actrice
- De klucht van Pierlala: Regie
- Dwaasheid heeft haar eigen recht: Actrice
- Shakers: Productieassistentie
- Van de brug af gezien: Regieassistentie
- Klaterwijk: Regie
- Als ma van huis is: Actrice

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier