Onze vereniging - Jongeren & Studio KAT
In 1996 besloot het bestuur van KAT om jongeren van Keerbergen en omgeving de kans te geven om toneel te spelen. Wij richtten ons op jongeren tussen 16 en 21 jaar. Zij speelden tot 2012 zowat elk jaar een eigen productie. Ofwel improviseerden onze begeleiders samen met hen de tekst, of gingen ze op zoek naar gepaste, bestaande toneelstukken. Drie keer maakten we ook een coproductie met jongeren én volwassenen. Oorspronkelijk begeleidden we onze jongeren zelf, maar de laatste jaren deden we ook een beroep op externe regisseurs, wat de kwaliteit zeker ten goede kwam. Bewijs daarvan was een selectie voor het Landjuweel in Gent in 2009.

Sinds 2014 hebben we de opvolger hiervan, Studio KAT boven de doopfont gehouden. Hierin kunnen jongeren, maar ook ouderen die op een alternatieve manier toneel willen beoefenen, aan de slag. Niet iedereen kan zo maar drie maand volledig vrijmaken om in een productie tot een opvoering te komen. Bij Studio KAT werkt iedereen volgens eigen beschikbaarheid en creativiteit naar een eindproduct toe. Onze 'Studio KAT speelt Dario Fo' was daar een eerste geslaagd bewijs van.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier