Onze vereniging - Repertoire
Vrijwilligers uit onze leden die graag stukken beoordelen, vormen ons leescomité. Zij lezen elk jaar een selectie van stukken die hen voorgesteld worden door de artistiek verantwoordelijke, maar die ook door de leden of externen worden aangebracht. Zij beoordelen de stukken naar hun kwaliteit en speelbaarheid. Deze stukken en hun beoordeling worden opgenomen in onze bibliotheek die nu al ruim 900 titels telt en waaruit we ons repertoire kiezen. Naargelang de beschikbaarheden van onze spelers, de genrekeuze, de jaarprogrammering en de voorkeuren van de regisseur, wordt in overleg met bestuur en regie tot een definitieve stukkeuze en rolverdeling overgegaan. Er wordt voor de rolverdeling uitgegaan van de leden die zich dat speeljaar beschikbaar hebben gesteld.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier