Onze vereniging - Productie & regie
De productieleider wordt door het bestuur aangeduid en is de verbindingspersoon tussen het bestuur, de technische ploeg, de regie en de acteurs. Hij/zij coördineert de productie vanuit een vastgelegd draaiboek.

De regies voor een speeljaar worden meestal twee tot drie jaar vooraf vastgelegd. Dit geeft de tijd om de wensen, de mogelijkheden van de kring en het aanbod op elkaar af te stemmen. De kring beschikt over een aantal eigen regisseurs met de nodige opleiding en/of ervaring en kunde. Daarnaast doen we graag een beroep op gastregisseurs die ons telkens weer een andere en vernieuwende kijk op toneel geven. De juiste regie voor onze projecten vinden, is de verantwoordelijkheid van de artistiek verantwoordelijke. Tot nu toe hebben meer dan twintig verschillende gastregisseurs ons toneelinzicht verrijkt. Elke productie bevat minstens 30 repetities, technische vergaderingen, een generale opvoering en een opvoering met DVD-opname. Op geregelde tijdstippen spelen wij op aanvraag ook benefietvoorstellingen.

Wij spelen drie producties per jaar. De herfstproductie is meestal een komedie, bij de lenteproductie kun je alle soorten genres verwachten. Daarnaast is er nog Studio KAT. Zij brengen in oktober of mei een brede waaier van alternatieve vormen van theater. Per productie spelen we voor zo'n 500 à 800 toeschouwers.

Tot slot nodigen wij ook gastoptredens uit n.a.v. speciale gebeurtenissen.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier