De paartjesmolen
(oorspronkelijke titel "The Marriage-go-round")

Twee universiteitsprofs (man en vrouw) geven lezingen over "Het Monogame Huwelijk". Zij geven dus huwelijkslessen! Van achter hun katheder doen zij hun pleidooien met het publiek als gehoor, terwijl er achter hen als op een soort paardenmolen passages, momentopnamen uit hun eigen huwelijksleven voor onze ogen ronddraaien.
En zo zien wij de feiten nogal dikwijls onze wensen achterhalen en soms voorbijsteken.
Aan ons om die dan weer in te halen, met een volgende rit op de Paard(T)jesmolen van het leven!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier