Slapen gaan moet met eindeloos gezoen

Angst voor de nacht, het onbekende, afscheid van het vertrouwde!
Waar de wetten regeren van slaap en droom, waar een andere taal gesproken wordt, slechts verstaanbaar in de schemertoestand van de nacht.

Als kind hadden wij de vertrouwde rituelen van afscheid: verhaaltjes vertellen, eens plassen, een zoen en nog één! Alsof het een afscheid gold voor altijd!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier