Rorate Caeli

Een religieuze komedie, God min of meer welgevallig!

Twee kloostergemeenschappen; de paters Frambosianen en de zusters Delikatessen leefden, gescheiden door een hoge kloostermuur, in alle rust en vrede naast elkaar.
Tot op zekere dag de nieuwsgierigheid te groot werd en de muur niet hoog genoeg bleek.
En God weet en ziet alles!
Hij zal dan ook samen met u de komische avonturen van zijn volgelingen met veel aandacht bekijken.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier