Onze vereniging - Onze leden
Fons Vertommen
Lid vanaf 01-01-93

Repertoire bij KAT:
- Onder ons: Decorbouw
- Valstrik voor een man alleen: Decorbouw
- Rorate Caeli: Acteur
- Rita op school: Ontwerp publiciteit
- Slapen gaan moet met eindeloos gezoen: Decorbouw
- Dikke vrienden: Acteur
- Olijfje en haar moordernaars: Decorbouw
- Stilte a.u.b.: Acteur
- Tot nut van 't algemeen: Decorbouw
- Verwarringen: Decorbouw
- De paartjesmolen: Decorbouw
- Cool at school: Decorbouw

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier