De ideale compagnon
De 40-jarige lady-killer Roger, heeft er wat op gevonden om op een gemakkelijke manier een goed belegde boterham te verdienen: hij zet nl. een soort consultatiebureau op voor eenzame vrouwen ‘in nood’.
Dit heeft zoveel succes dat hij de zaak niet langer alleen aankan. Toevallig ontmoet hij een oude vriend, die bereid is zijn medewerker te worden. Er komen natuurlijk allerlei soorten vrouwen op bezoek.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier