Onze vereniging - Onze leden
Ludy Vissers
Lid vanaf 01-09-93

Repertoire bij KAT:
- Het laatste glas: Toneelmeester
- Olijfje en haar moordernaars: Toneelmeester
- Stilte a.u.b.: Toneelmeester
- Tot nut van 't algemeen: Regieassistentie
- Verwarringen: Regieassistentie
- De paartjesmolen: Toneelmeester
- Cool at school: Toneelmeester
- Drinken de goden Duvel?: Toneelmeester
- Stoom: Productieassistentie
- Hoe het groeide: Actrice
- Dwaasheid heeft haar eigen recht: Regieassistentie
- 't zijn touren: Actrice
- Dat is liefde: Regieassistentie
- De Pruimelaarstraat: Regieassistentie
- Als ma van huis is: Regieassistentie
- Polleke is geboren: Productieassistentie
- Martha's laatste wil: Regieassistentie
- Het evangelie volgens Marcus: Regieassistentie
- Lysistrata: Regieassistentie
- Diefstal: Regieassistentie
- De genodigde: Regieassistentie
- Bonte avond: Figurant
- De ideale compagnon: Regieassistentie
- Bonte avond: Figurant
- Theatercafé: Figurant
- Bonte avond: Figurant
- Kantooruren: Regieassistentie
- Pekel & Haring: Regieassistentie
- Hartelijk gecondoleerd: Regieassistentie
- Bedankt lieve ouders: Actrice, Regieassistentie

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier