Het eeuwige Sanhedrin

Wij zouden evengoed "kruisig hem" hebben gehuild. In de wereldgeschiedenis liggen voorbeelden van massahysterie voor het grijpen.

Het "Sanhedrin" is eeuwig, en de menselijke zwakheid, onze zwakheid en hartstocht, eveneens.

Het zou een vergissing zijn "Het Eeuwige Sanhedrin" te beschouwen als een aanklacht tegen één of andere Kerkgemeenschap. Integendeel, het zijn de beginselen van het christendom en de moraal die het bij het slot halen op de haat.

Andere medewerkers aan deze productie:
-Zangkoor "Viva la Musica" uit Putte-Grasheide.
Gastdirigent: Wouter Van Gucht.
Zangbewerking en composities: Marc Van den Broeck (dirigent).
-Dance Studio Nicole De Lauwer.
Solisten: Nanoek Beeck en Catherine Schodts.
-Het gitaarduo Guy Kestens - Jan Umans (muzikale omlijsting)We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier