Onze vereniging - Onze leden
Herman Moons
Lid vanaf 01-01-84

Huidige functie: Artistiek verantwoordelijke

Repertoire bij KAT:
- Beste wensen: Acteur
- Plotseling thuis: Acteur
- In 't witloofkot: Auteur
- Arm Vlaanderen: Productieleiding
- Grootvader: Acteur
- Het eeuwige Sanhedrin: Acteur
- Ik ben het, liefje: Regie
- Kom doe eens wat: Acteur
- Valstrik voor een man alleen: Regie
- Liefde half om half: Geluidbediening
- Rorate Caeli: Acteur, Geluidbediening
- Dikke vrienden: Auteur, Acteur
- Stilte a.u.b.: Acteur
- Tot nut van 't algemeen: Acteur
- Verwarringen: Acteur
- De paartjesmolen: Lichtbediening
- Cool at school: Geluidbediening
- Drinken de goden Duvel?: Acteur, Lichtbediening, Productieassistentie
- Hoe het groeide: Lichtbediening
- Dwaasheid heeft haar eigen recht: Acteur
- 't zijn touren: Lichtbediening
- Dat is liefde: Acteur
- De Pruimelaarstraat: Acteur
- Hoe was't op school, Immihan: Regie, Productieassistentie
- Zwijg, kleine: Acteur
- Met de zegen van de heer: Acteur
- Van de brug af gezien: Acteur
- De Golf: Productieleiding
- Klaterwijk: Acteur
- Vlinder: Regie
- Schuilen: Regie, Auteur
- Hoor dan toch het sneeuwt: Regie
- Polleke is geboren: Acteur
- De bloemen, de vogels, de gruwel.: Acteur
- Va: Regie, Productieassistentie
- Geruchten: Acteur
- 't is proper: Regie
- Martha's laatste wil: Acteur
- Smullen met snullen: Acteur
- Het evangelie volgens Marcus: Acteur
- De Ronde Van Vlaanderen: Regie
- Erop of eronder: Acteur
- Lysistrata: Acteur
- Dennengroen: Regie
- Diefstal: Acteur
- Het feestcomite: Acteur
- Bewijs: Regie
- Boter bij de vis: Acteur
- Dario Fo: Productieleiding
- Theatercafé: Regie, Acteur
- Jezus, Maria, Jozef: Productieleiding
- Drinking Alone: Acteur
- Bonte avond: Regie
- Kantooruren: Acteur
- Drinking Alone: Acteur
- Houden van ...: Regie, Productieleiding
- One flew over the cuckoo's nest: Acteur
- Studio KAT - Improvisatietheater: Acteur, Productieassistentie
- Hartelijk gecondoleerd: Acteur
- Komisch potentieel: Regie
- Komisch potentieel: Regie
- Bonte avond 6 - Een warme riem onder het hart: Regie, Acteur
- Chocolade met peper: Acteur
- Ça va?: Regie, Acteur

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier