Onze vereniging - Onze leden
Jo Verleyen

Repertoire bij KAT:
- Het eeuwige Sanhedrin: Acteur
- Ik ben het, liefje: Acteur
- Maak plaats mevrouw: Acteur
- Onder ons: Acteur
- Rorate Caeli: Acteur

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier