Onze vereniging - Onze leden
Annemie Segers
Lid vanaf 01-09-90

Huidige functie: PR verantwoordelijke

Repertoire bij KAT:
- Onder ons: Decoratie
- Valstrik voor een man alleen: Decoratie, Attributen
- Liefde half om half: Decorbouw
- Rorate Caeli: Decorbouw
- Rita op school: Attributen
- Dikke vrienden: Decoratie
- Stilte a.u.b.: Decoratie
- Tot nut van 't algemeen: Geluidbediening, Decoratie
- Er valt een traan op de tompoes: Decorbouw, Ontwerp publiciteit
- Verwarringen: Toneelmeester
- De paartjesmolen: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Drinken de goden Duvel?: Decoratie
- Hoe het groeide: Decorbouw
- 't zijn touren: Toneelmeester
- Schoon kind: Productieassistentie, Ontwerp publiciteit
- Van de brug af gezien: Toneelmeester
- De Golf: Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Simply the best: Productieleiding, Decoratie, Ontwerp publiciteit
- Schuilen: Productieleiding
- Als ma van huis is: Ontwerp publiciteit
- De bloemen, de vogels, de gruwel.: Productieleiding, Ontwerp publiciteit
- De zeven hoofdzonden: Productieleiding
- Enkele seconden: Regieassistentie
- De stoel van Stanislavski: Productieassistentie
- Het monster Sneeuwwitje: Regieassistentie, Productieleiding
- Dario Fo: Ontwerp publiciteit
- Het geheime dagboek van Adrian Mole: Regieassistentie, Ontwerp publiciteit

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier