Als ma van huis is

In vele huisgezinnen is het begrip 'tweeverdieners' reeds lange tijd ingeburgerd.
Bij de familie Verjans liggen de zaken enigszins anders.
Jaren geleden verloren de mannen hun werk en vermits de vrouwelijke leden van het gezin meer succes hadden op de arbeidsmarkt, ontstond er een nieuwe situatie.
De vrouwen gingen uit werken en de mannen bleven thuis om de huishouding te doen.
De familie Verjans leeft volgens haar eigen structuur en ritme en daar zal niemand iets aan veranderen.
Maar dan stuurt het Ministerie een inspecteur op pad....

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier