Onze vereniging - Bestuur
Het bestuur bestaat uit 9 leden. Om de 2 jaar worden nieuwe bestuursleden verkozen, dan eens 4, dan eens 5, om de continuïteit van het bestuur te garanderen.


Huidig bestuur
-Voorzitter:Brigitte Vervloesem
-Secretaris:Bjoeri Hamels
-Penningmeester:Marc Van Avondt
-Artistiek verantwoordelijke:Herman Moons
-PR verantwoordelijke:Annemie Segers
-Materiaalmeester:Theo Hamels
-Ledenwerving:Gill Vedts
-Digitalisatie verantwoordelijke:Jakob Festraets
-Nevenactiviteiten:Sophie Baert

KAT heeft een vijftigtal leden waarvan er een dertigtal acteren. Volgende quote uit ons Huishoudelijk Reglement verduidelijkt wat we o.a. van een KAT-lid verwachten.

'Elke prestatie van de K.A.T. is een groepsprestatie. Dit houdt in, dat elke persoonlijke prestatie in dienst staat van het groepsgebeuren. Elk lid moet bereid zijn om elke opdracht die binnen haar mogelijkheden ligt - hoe klein of hoe groot ook - te aanvaarden.'

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier