Onze vereniging - Decor, licht & geluid
In onze opslagplaats worden weken lang decors vooraf gebouwd en afgewerkt. Een week voor de première wordt alles dan op het podium gemonteerd en doen we de aankleding.
Onze decorbouwers slagen er steeds weer in om de vragen van de regie zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast kunnen we een beroep doen op enkele externe specialisten voor lichtplannen en geluidsopnames. Zij sturen en begeleiden onze speciale opgeleide leden die de techniek uitvoeren.

Naast de aanwezige techniek in GC Den Bussel beschikken wij over een volwaardige licht- en geluidsinstallatie die we ook elders kunnen gebruiken.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier