Dagboek
Over onze Studio KAT productie komen jullie binnenkort meer te weten. Na het succes van onze volledig eigen creatie 'Ça va' hebben we besloten om dat volgend speeljaar nog een over te doen. We doen het nog eens zelf. Dus we zijn volop aan het brainstormen, de potloden aan het slijpen en de toekomst zal duidelijk maken wat het verleden gebracht heeft.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier