Keerbergse Amateur Toneelkring vzw
(KAT)
 
      Kempenlaan 19  
      3140 KEERBERGEN  
         
      secretariaat@katkeerbergen.be  
         
       vzw nummer  
       BE0 887 544 654  
         
         
       
     
     
     
  Situatie plan  

links
  www.keerbergen.be
  www.opendoek.be
  www.hzt.be
  www.vaartteater.be
   
   
   
   

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier