Ik ben het, liefje

Over het stuk volgens de regisseur:
Welke plaats meet een (de?) man zich toe, alhoewel hij goed genoeg beseft dat zijn (de?) vrouw sommige dingen veel beter kan?
Kan hij echt afstand doen van zijn "heerserimago" of doet hij maar alsof? Vooral wanneer door een hoop onverwachte gebeurtenissen de maskers vallen en het hek pas goed van de dam is!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier