Onze vereniging - Ontstaan
Wij zijn een amateurtoneelkring, opgericht door de Keerbergse familie Janssens en gestart met een zestal leden. De eerste repetities gingen door op de zolder van Raymond Janssens in 1979. Het eerste stuk dat werd opgevoerd was
'Boeing Boeing'.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier