De Ronde Van Vlaanderen
Bekijk de foto's

Wat gebeurt er als oma naar "Avondrood" moet, maar halsstarrig weigert, waardoor haar dochter het op de heupen krijgt en haar kleindochter tussen twee vuren staat?

Zet daar nog een dokter bij die de gezondheid van alle partijen op peil probeert te houden en je krijgt alle ingrediƫnten voor een Vlaamse soap.
Mooi en meedogenloos, soms zelfs letterlijk!
Of... hoe een mens zich soms lelijk kan mispakken.

Een oervlaams stuk met drie vrouwen en een man die worstelen met zichzelf, elkaar, hun leven en de hele wereld.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier