Wij samen
Bekijk de foto's

'Wij samen' of beter nog 'The sum of us' (wij zijn nu eenmaal het product van onze ouders en voorouders) is een heel bijzonder stuk.
Het beroert de toeschouwer moeiteloos met zijn eerbetoon aan echte liefde, empathie en alles overwinnende familietrouw.
Vol humor en melancholie, bovenal teder en nu en dan pakkend, naar de keel grijpend.

Weduwnaar Harry deelt zijn huis met zoon Jeff.
Beiden zijn op zoek naar een nieuwe en/of ware liefde!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier