Grootvader

Brussel, kerstavond.
Johan-Sebastiaan Perrot, violist, leeft al jaren gescheiden van zijn vrouw Louise. Hun dochter is er destijds vanonder getrokken om abortus te plegen.
Johan-Sebastiaan houdt er een vriendin op na met wie hij kerstnacht wil vieren. Maar J-S wordt opgeroepen om de middernachtmis in de kathedraal te komen spelen. Na wat gekibbel tussen Suzy en J-S, besluit hij toch maar de mis van Mozart te gaan spelen. Op dat ogenblik gaat de deurbel.
Een jongen van 13 jaar staat voor de deur en zegt: "Bent u Mijnheer Perrot?" Johan-Sebastiaan zegt: "Ja". De kleine antwoordt: "Dan bent u mijn grootvader!"

Het begin van een schitterende tragi-komedie.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier