Beste wensen

Wanneer verschillende mensen van eenzelfde familie met Kerstmis enkele dagen bij elkaar logeren, komen er onvermijdelijk zaken aan het licht die in normale, toevallige ontmoetingen de kans niet krijgen. Daarvoor is de tijd meestal te kort.

Als er op zo'n familiale samenkomst dan ook nog uitgebreid gegeten, en vooral gedronken wordt, dan komen de onderlinge spanningen en persoonlijke problemen snel aan de oppervlakte.

Aanvankelijk probeert men zich nog te beheersen in de hoop de feeststemming niet te bederven. Dit zijn echter slechts wanhopige vertragingsmanoeuvres...


We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier