Bemoeial

Geestig is het allerminst wanneer uitgerekend de schoonmaakster haar baas vermoord aantreft.

Met een schoonmaakster als Mevrouw Pieper kan het echter alle kanten uit.

Indien humor een voorrecht van beschaving is krijgen we wellicht een beschaafde lustrumvoorstelling.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier