De Caraïbische zee

De problematiek van de Caraïbische Zee is zeker niet denkbeeldig of louter dramatisch. Immers, gedwongen - zij het tijdelijke - confrontatie van twee totaal verschillende individuen is zeer herkenbaar.

Aanvankelijk schijnen de volksvrouw Mie en de meer intellectuele Nicole slechts weinig gemeen te hebben. De dagelijkse sleur en de innerlijke onrust van beide vrouwen onthullen echter een gemeenschappelijke factor: de eenzaamheid.

Beiden zijn inderdaad in hetzelfde bedje ziek. Onvervulde kinderdromen en een leven waarvoor ze zelf niet kozen dreigen zowel Mie als Nicole fataal te zullen worden.

Misschien daarom een Caraïbische droom?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier