De grote versierder

Londen 1981. Op het kantoor van de firma "Chunkibix" werken een raar stelletje bedienden. Juffrouw Spencer, secretaresse van het diensthoofd Mijnheer Hargraves, koestert een stille aanbidding voor haar directeur.

De iets simpele klerk Mijnheer Bloome zweeft in de zevende hemel, en de jongste bediende Harold en het vurige typistje Fiona oefenen zich reeds druk in de liefde. Het hele bedrijf wordt geleid, met strenge hand, door de directrice Lady Chesapeake.

Het gans rustige bestaan van het kantoor wordt ernstig bedreigd wanneer het nichtje van Juffrouw Spencer, Doris, verklaart aangerand te zijn...

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier