Het eeuwige Sanhedrin
Passiespel


Het Sanhedrin, d.i. het hoogste Joodse rechtscollege, wordt door Kaïfas bijeengeroepen om stelling te nemen, ten aanschijn van Jezus de Nazarener, die zich de Messias noemt, maar in wie hij een volksopruier ziet. Vooral het feit dat Jezus de arbeiders achter zich heeft, zit Kaïfas lelijk dwars. Zijn plan is daarom de doodstraf te laten uitspreken in een geheime vergadering en de executie te laten uitvoeren na het Paasfeest.

De listige en ambitieuze schoonbroer van Kaïfas, dwarsboomt echter zijn plannen. Hij vordert een openbaar proces.
Uiteindelijk kan Kaïfas zijn plannen niet uitvoeren zoals hij wenste: wegens het verraad van Judas Karioth, hierdoor slaat de stemming bij het volk om: Jezus wordt gekruisigd. Maar dra komt de waarheid aan het licht: de Messias werd vermoord!

Kaïfas, slachtoffer van zijn eigen kruiperijen, wordt door eenieder verlaten.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier