Kus de maan kus de zon
Yves is 35 maar ten gevolge van een ongeval in zijn kindertijd heeft hij het verstand van een 8-jarige.
Maria sukkelt met haar gezondheid en het wordt steeds moeilijker om voor haar zoon te zorgen.
En dan wandelt plots Kim binnen in hun leven. Werkloos én zwanger van haar prof Engels.
Tussen Yves en Kim ontstaat er een mooie vriendschap die echter zwaar onder druk komt te staan door de moeilijke situatie.

Klinkt als een waar drama? Het omgekeerde is waar. Norm Foster weet als geen ander de dramatische thematiek te doorprikken met zijn typische humor zodat het evenwicht tussen de lach en de traan mooi bewaard blijft.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier