Smullen met snullen
Bekijk de foto's

Pierre is een beredeneerde zakenman, egocentrisch, kortom een echte "bullebak". Door zijn gedrag wordt hij door iedereen verlaten.
Frans is een lieve "snul", niet altijd even snugger, maar met het hart op de juiste plaats.
Ondanks de woede uitbarstingen van Pierre is hij steeds weer bereid te helpen.

In dit stuk worden twee menselijke eigenschappen tegenover elkaar uitgespeeld, maar op een komische manier weliswaar.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier