Onze vereniging - Onze leden
Angèle Selschotter

Repertoire bij KAT:
- Ik ben het, liefje: Actrice
- Maak plaats mevrouw: Actrice
- Vlinders zijn vrij: Productieassistentie
- Onder ons: Actrice
- Valstrik voor een man alleen: Productieassistentie
- Rorate Caeli: Actrice
- Slapen gaan moet met eindeloos gezoen: Actrice
- Olijfje en haar moordernaars: Actrice
- Tot nut van 't algemeen: Actrice
- De paartjesmolen: Actrice
- Drinken de goden Duvel?: Actrice
- Dwaasheid heeft haar eigen recht: Actrice
- Shakers: Productieassistentie
- Van de brug af gezien: Regieassistentie
- Als ma van huis is: Actrice

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier