1979. Het eerste stuk dat werd opgevoerd was
'Boeing Boeing'."; $txt = print_zin(3,2); } elseif($sub==2) { $tit = "Repertoire"; //$txt = "Hiervoor is de artistiek verantwoordelijke de persoon die de eindbeslissing neemt. Hij stelt een leescomité van 5 à 6 mensen aan. Zo worden er jaarlijks ongeveer een tiental stukken gelezen. Samen met de artistiek verantwoordelijke zoeken zij daaruit een geschikt stuk, qua inhoud en met de beschikbare acteurs en actrices om de bezetting te vullen. Soms prijst de regisseur zelf ook werken aan. Het leescomité schiet dan weer in actie om uiteindelijk tot een consensus te komen."; $txt = print_zin(4,2); } elseif($sub==3) { $tit = "Productie & regie"; /*$txt = "De productieleider is de verbindingsman tussen regisseur en de technische ploeg en verantwoordelijk voor het geheel.
De regisseur komt meestal van buitenaf. Een goede regisseur moet je soms 3 jaar op voorhand bespreken. Gelukkig beschikken we ook over enkele regisseurs uit onze eigen kring die daarvoor de nodige opleiding volgden en dan ook regelmatig een regie op zich nemen.

Er zijn soms 3 producties per jaar, in de herfst een komedie, in de lente een inhoudelijk werk en een Bonte Avond.
Elke productie omvat minstens 30 repetities, 3 technische en een generale.

Dan volgen er 4 keer opvoeringen, telkens vrijdag en zaterdagavond. Regelmatig wordt er ook een benefietopvoering op zondagnamiddag ingelast. Per productie spelen we toch zeker voor
500 à 800 mensen. ";*/ $txt = print_zin(5,2); } elseif($sub==4) { $tit = "Decor, licht & geluid"; //$txt = "Per productie werken we minstens 4 weekends aan decoropstelling, belichting en geluid. Onze leden volgen ook regelmatig cursussen bij ‘Open doek’. Dit is de overkoepelende vereniging van Vlaamse amateurtoneelkringen."; $txt = print_zin(6,2); } elseif($sub==5) { $tit = "Externe opleidingen"; //$txt = "De spelers kunnen zich vervolmaken in o.a. dictie, lichaamstaal en de technische medewerkers kunnen zich bijscholen in hun specialiteit. Zo geeft één van onze medewerkers, Jules De Roye, bij Open Doek cursus over belichting en het opstellen van een lichtplan."; $txt = print_zin(14,2); } elseif($sub==6) { $tit = "Jongeren & Studio KAT"; //"Jeugdafdeling"; /*$txt = "In 1996 besloot het bestuur van KAT om ook jongeren van Keerbergen en omgeving de kans te geven om toneel te spelen.
De vraag was groot en het aanbod in de streek zo goed als onbestaande.Anne Schotte was onze eerste jongerenverantwoordelijke en samen met Willy Wuyts en Herman Moons werd een jongerentoneelgroep opgericht.

Onze jongeren kozen toen de naam Youth Only.Enkele jaren later nam Sabine Clynhens die taak over.
Een aantal stukken die we speelden kan je beter co-producties noemen tussen de jongeren en de volwassenen van de KAT.

Vanaf 2004 tot 2012 was Annemie Segers jeugdverantwoordelijke. Toch blijft speelkansen geven aan gemotiveerde jongeren vanaf 18 jaar een belangrijke doelstelling.

Maar daarnaast proberen we steeds weer grenzen te verleggen, het uiterste uit de kan te halen.

Onze KAT-jongeren, zoals we tegenwoordig noemen, werden in 2009 geselecteerd voor het Landjuweel te Gent.


";*/ $txt = print_zin(7,2); } elseif($sub==7) { $tit = "Concours"; $txt = "7"; $txt = print_zin(8,2); } elseif($sub==8) { $tit = "Bestuur"; $txt = print_zin(9,2); $txt = "$txt

Huidig bestuur"; $txt = "$txt"; for ($j=1; $j<10; $j=$j+1) { if($j==1) $fu = 4; elseif($j==2) $fu = 5; elseif($j==3) $fu = 6; elseif($j==4) $fu = 7; elseif($j==5) $fu = 8; elseif($j==6) $fu = 9; elseif($j==7) $fu = 10; elseif($j==8) $fu = 16; elseif($j==9) $fu = 17; $wat = dom_wa(53,$fu,0); $sql = "SELECT concat(b.voornaam,' ',b.naam) pnm FROM functie a, person b WHERE a.pers_id = b.id and stuk_id = 0 AND func_id = $fu and now() between van and ifnull(tot,now()) ORDER BY a.id DESC"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws>0) { $pnm = mysql_result($lst,0,"pnm"); $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; } } $txt = "$txt
-$wat:$pnm
"; $txt = sprintf("$txt
%s",print_zin(15,2)); } elseif($sub==9) { $tit = "Onze leden"; if($key<=0) { $sql = "SELECT * FROM person WHERE id > 1 AND naam <> 'KAT' AND ere_lid = 1 ORDER BY upper(naam), upper(voornaam)"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws>0) { $txt = "$txt
Ereleden"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_id = mysql_result($lst,$j,"id"); $t_nm = mysql_result($lst,$j,"naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"voornaam"); //$t_dv = mysql_result($lst,$j,"med_van"); //$t_dt = mysql_result($lst,$j,"med_tot"); //$tx_dv = datum($t_dv,2,$taal); $tmp = "$t_vn $t_nm"; if($tst>=0) $tmp = "$tmp"; $temp = $tmp; //if($tx_dv<>"01-01-77") $temp = "$temp (Vanaf $tx_dv)"; $txt = "$txt"; } $txt = "$txt
-$temp

"; } $sql = "SELECT * FROM person WHERE id > 1 AND naam <> 'KAT' AND ere_lid = 0 AND med_van > '1900-01-01' and med_van < now() and ( med_tot is null or med_tot > now() ) ORDER BY upper(naam), upper(voornaam)"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws>0) { //printf("

$sql -> $rws

"); $txt = "$txt
Huidige leden"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_id = mysql_result($lst,$j,"id"); $t_nm = mysql_result($lst,$j,"naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"voornaam"); $t_dv = mysql_result($lst,$j,"med_van"); //$t_dt = mysql_result($lst,$j,"med_tot"); $tx_dv = datum($t_dv,2,$taal); $tmp = "$t_vn $t_nm"; if($tst>=0) $tmp = "$tmp"; $temp = $tmp; if($tx_dv<>"01-01-77") $temp = "$temp (Vanaf $tx_dv)"; $txt = "$txt"; } $txt = "$txt
-$temp
"; } $sql = "SELECT * FROM person WHERE id > 1 AND naam <> 'KAT' AND ere_lid = 0 AND med_tot < now() ORDER BY upper(naam), upper(voornaam)"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws>0) { //printf("

$sql -> $rws

"); $txt = "$txt
Gewezen leden"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_id = mysql_result($lst,$j,"id"); $t_nm = mysql_result($lst,$j,"naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"voornaam"); $t_dv = mysql_result($lst,$j,"med_van"); //$t_dt = mysql_result($lst,$j,"med_tot"); $tx_dv = datum($t_dv,2,$taal); $tmp = "$t_vn $t_nm"; if($tst>=0) $tmp = "$tmp"; $temp = $tmp; if($tx_dv<>"01-01-77") $temp = "$temp (Vanaf $tx_dv)"; $txt = "$txt"; } $txt = "$txt
-$temp
"; } } else { $sql = "SELECT * FROM person WHERE id = $key"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); $t_nm = mysql_result($lst,0,"naam"); $t_vn = mysql_result($lst,0,"voornaam"); $t_dv = mysql_result($lst,0,"med_van"); $txt = sprintf("$t_vn $t_nm
"); if($t_dv<>"1977-01-01" && $t_dv<>"0000-00-00") $txt = sprintf("$txt Lid vanaf %s
",datum($t_dv,2,$taal)); $sql = "SELECT * FROM functie a WHERE a.pers_id = $key AND ( a.stuk_id = 0 OR ( a.stuk_id IN ( SELECT id FROM stuk WHERE tonen = 1 ) ) ) ORDER BY a.stuk_id, a.func_id"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); //printf("

SQL: $sql --> RWS: $rws

"); $tmpa = 0; $v_st = 0; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_st = mysql_result($lst,$j,"a.stuk_id"); $t_fu = mysql_result($lst,$j,"a.func_id"); if($t_st==0) $txt = sprintf("$txt
Huidige functie: %s
",dom_wat(53,$t_fu,0)); else { $tmpa = $tmpa + 1; if($tmpa==1) $txt = sprintf("$txt
Repertoire bij KAT:"); $stuk = stuk_naam($t_st,0); $func = dom_wat(46,$t_fu,0); //$txt = sprintf("$txt
- Stuk: $stuk | Functie: $func"); if($t_st==$v_st) $txt = "$txt, $func"; else $txt = sprintf("$txt
- $stuk: $func"); } $v_st = $t_st; } } } elseif($sub==10) { $tit = "Sponsoring"; $sq = "SELECT * FROM sponser a, person b WHERE a.pers_id = b.id AND a.tonen = 1 AND"; $txt = print_zin(10,2); $sql = "$sq a.sponsering = 1 ORDER BY b.naam"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws==1) $tmp = "Onze hoofdsponsor"; else $tmp = "Onze hoofdsponsors"; $txt = "$txt

"; if($rws>=1) $txt = "$txt
$tmp"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_nm = mysql_result($lst,$j,"b.naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"b.voornaam"); $t_st = mysql_result($lst,$j,"b.straat"); $t_ge = mysql_result($lst,$j,"b.gemeente"); $t_te = mysql_result($lst,$j,"b.telefoon"); $t_we = mysql_result($lst,$j,"a.website"); if(len($t_vn)>0) $tmp = "$t_vn $t_nm"; else $tmp = $t_nm; if(len($t_st)>0) $tmp_st = "$t_st"; else $tmp_st = ""; if(len($t_ge)>0) $tmp_ge = "$t_ge"; else $tmp_ge = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; if(len($t_te)>0 || len($t_we)>0) { if(len($t_te)>0) $tmp_te = "Telefoon: $t_te"; else $tmp_te = ""; //if(len($t_we)>0) $tmp_we = "Website: $t_we"; else $tmp_we = ""; if(len($t_we)>0) $tmp_we = "Website: $t_we"; else $tmp_we = ""; if(len($t_te)>0) { $tmp_tx = $tmp_te; if(len($t_we)>0) $tmp_tx = "$tmp_tw | $tmp_we"; } else $tmp_tx = $tmp_we; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; } } $txt = "$txt
-$t_nm$tmp_st$tmp_ge
$spa$tmp_tx
"; $sql = "$sq sponsering = 2 ORDER BY b.naam"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws==1) $tmp = "Onze supersponsor"; else $tmp = "Onze supersponsors"; $txt = "$txt
"; if($rws>=1) $txt = "$txt
$tmp"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+1) { $t_nm = mysql_result($lst,$j,"b.naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"b.voornaam"); $t_st = mysql_result($lst,$j,"b.straat"); $t_ge = mysql_result($lst,$j,"b.gemeente"); $t_te = mysql_result($lst,$j,"b.telefoon"); $t_we = mysql_result($lst,$j,"a.website"); if(len($t_vn)>0) $tmp = "$t_vn $t_nm"; else $tmp = $t_nm; if(len($t_st)>0) $tmp_st = "$t_st"; else $tmp_st = ""; if(len($t_ge)>0) $tmp_ge = "$t_ge"; else $tmp_ge = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; if(len($t_te)>0 || len($t_we)>0) { if(len($t_te)>0) $tmp_te = "Telefoon: $t_te"; else $tmp_te = ""; //if(len($t_we)>0) $tmp_we = "Website: $t_we"; else $tmp_we = ""; if(len($t_we)>0) $tmp_we = "Website: $t_we"; else $tmp_we = ""; if(len($t_te)>0) { $tmp_tx = $tmp_te; if(len($t_we)>0) $tmp_tx = "$tmp_tw | $tmp_we"; } else $tmp_tx = $tmp_we; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; } } $txt = "$txt
-$t_nm$tmp_st$tmp_ge
$spa$tmp_tx
"; $sql = "$sq sponsering > 2 ORDER BY b.naam"; $lst = mysql_query($sql); $rws = mysql_num_rows($lst); if($rws==1) $tmp = "Onze overige sponsor"; else $tmp = "Onze overige sponsors"; $txt = "$txt
"; if($rws>=1) $txt = "$txt
$tmp"; $txt = "$txt"; for ($j=0; $j<$rws; $j=$j+2) { $t_nm = mysql_result($lst,$j,"b.naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j,"b.voornaam"); if(len($t_vn)>0) $tmp = "$t_vn $t_nm"; else $tmp = $t_nm; $txt = "$txt"; if($j+1<$rws) { $t_nm = mysql_result($lst,$j+1,"b.naam"); $t_vn = mysql_result($lst,$j+1,"b.voornaam"); if(len($t_vn)>0) $tmp = "$t_vn $t_nm"; else $tmp = $t_nm; $txt = "$txt"; } else $txt = "$txt"; //$txt = "$txt"; } $txt = "$txt
-$tmp-$tmp
-$tmp
"; } elseif($sub==11) { $tit = "In de media"; //$txt = "10"; $txt = "$txt"; // ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 $t_dm = "01-11-2009"; $t_kr = "Gazet van Antwerpen"; $t_ti = "KAT speelt 'Benen toe'"; $lnk = "onze vereniging-media_1.html"; $t_lnk = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; // ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 $t_dm = "01-12-2009"; $t_kr = "Gazet van Antwerpen"; $t_ti = "Lysistrata"; $lnk = "onze vereniging-media_2.html"; $t_lnk = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; // ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 $t_dm = "23-08-2011"; $t_kr = "Het Laatste Nieuws"; $t_ti = "Parade voor '975 jaar Keerbergen' in volle voorbereiding"; // ----- 3 $lnk = "images-kat/Stoet Keerbergen HLN 23-08.pdf"; $t_lnk = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; // ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 $t_dm = "?"; $t_kr = ""; $t_ti = "Inwoners wensen elkaar gelukkig jaar"; // ----- 4 $lnk = "images-kat/kat_krant_inwoners.pdf"; $t_lnk = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; // ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 $t_dm = "01-02-2012"; $t_kr = ""; $t_ti = "Keerbergen leeft opnieuw"; // ----- 5 $lnk = "images-kat/kat_krant_keerbergen_leeft_opnieuw.pdf"; $t_lnk = ""; $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt
$t_lnk$t_dm:$t_kr
$t_ti
$t_lnk$t_dm:$t_kr
$t_ti
$t_lnk$t_dm:$t_kr
$t_ti
$t_lnk$t_dm:$t_ti
$t_lnk$t_dm:$t_ti
"; } elseif($sub==12) { $tit = "In memoriam"; $url = sprintf("Eric Janssens"); $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt
$url
$br1"; $url = sprintf("%s",prt("Angèle Moons")); $txt = "$txt"; $txt = "$txt"; $txt = "$txt
$url
$br1"; } if($tit=="") $tit = "Onze vereniging"; else $tit = "Onze vereniging - $tit"; printf(""); printf(""); printf("

"); printf("
$tit
"); printf(""); printf(""); printf("
"); printf("
"); printf("%s",prt($txt)); printf("
"); printf("
"); printf("
"); include 'i_foot.php'; ?>