In memoriam Eric Janssens
Jouw lach zal niet meer klinken
Je stem is verstomd

Jij die deel uitmaakte van het geheel
ging van ons heen

De schakel verbroken
Een lege plek
En herinnering blijft over

Naast verdriet is er ook dankbaarheid
Want jij was uniek

Eric Janssens, één van de bezielers en stichters van onze toneelkring, is na een korte maar slepende ziekte van ons heengegaan.
Een integer persoon met het hart op de juiste plaats. Steeds bereid om te helpen, een luisterend oor en een geweldig acteur!
Vaarwel lieve Eric, wij zullen jou ontzettend missen en de mooie momenten ... die zitten voor eeuwig in ons geheugen gegrift!

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Onze volledige privacyverklaring vindt u hier